Webcam Wallpaper

Webcam Wallpaper

Miễn phí
Webcam Wallpaper: Đặt sống webcam ảnh như của màn hình giấy dán tường
Người dùng đánh giá
5.0  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   2.8 MB
Webcam Wallpaper:
Đặt sống webcam ảnh như của màn hình giấy dán tường.
Nếu anh muốn để mắt vào yêu thích của em webcam, phần mềm này là cho em đấy! Còn hơn là tôi phải giữ cho ảnh mở một cửa sổ duyệt hay khác thoại, webcam wallpaper cho phép ông chỉ đơn giản là đặt sống ảnh như của màn hình giấy dán tường. Cách này thì anh có thể multitask trong máy tính của anh và dễ dàng cửa giữa màn hình và các webcam ảnh bằng cách windows-d đường tắt.
Thông tin được cập nhật vào: